Jak zabezpieczyć dom przed kradzieżą z włamaniem?

Każdego roku, wraz z rozwojem nowych możliwościowi technologicznych, poszerza się pole manewru złodziei. Czyhają oni na naszą naiwność, bezmyślność i brak odpowiedzialności. Jak więc zagwarantować sobie i swojej rodzinie poczucie bezpieczeństwa i ochronę mienia?

Czym jest kradzież?

O tym czy dany czyn można zakwalifikować jako kradzież, decyduje cel jaki przyświeca sprawcy. Jeśli zależy mu na przywłaszczeniu danej czynności, czyli wyjęciu rzeczy ruchomej spod władzy właściciela i uznaniu jej za swoją własność, to mamy do czynienia z kradzieżą. Przywłaszczeniem można nazwać fakt, że po zaborze danej rzeczy sprawca zniszczył ją, sprzedał lub przekazał innej osobie. W momencie, gdy właścicielami jednego przedmiotu są co najmniej dwie osoby, aby dokonać powyższych czynności potrzebna jest zgoda wszystkich jej właścicieli. Kradzieżą nie nazwiemy sytuacji, w której znalezioną rzecz przechowujemy do momentu przekazana jej właścicielowi lub gdy jest to jedynie forma żartu.

Artykuł 278 kodeksu karnego

§ 1. Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto bez zgody osoby uprawnionej uzyskuje cudzy program komputerowy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 4. Jeżeli kradzież popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

§ 5. Przepisy § 1, 3 i 4 stosuje się odpowiednio do kradzieży energii lub karty uprawniającej do podjęcia pieniędzy z automatu bankowego.

Artykuł 119 kodeksu wykroczeń

Kto kradnie lub przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą, jeżeli jej wartość nie przekracza 1/4 minimalnego wynagrodzenia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 2. Usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo są karalne.

§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 dopuścił się go na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na żądanie pokrzywdzonego.

§ 4. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1, można orzec obowiązek zapłaty równowartości ukradzionego lub przywłaszczonego mienia, jeżeli szkoda nie została naprawiona.

Kradzież, a kradzież z włamaniem

Skoro już wiemy, czym jest kradzież i co grozi za jej popełnienie, warto zapoznać się z terminem kradzież z włamaniem. To zabór danej rzeczy ruchomej, w celu przywłaszczenia jej, po uprzednim pokonaniu zabezpieczeń. Co ważne kradzież z włamaniem może zaistnieć tylko w pomieszczeniach zamkniętych (budynek i pojazd). Do niedawna uznawano, że ochrona ta powinna mieć wymiar fizyczny (klucz i kłódka w drzwiach, skobel, zamknięte okna, itd.), jednak obecnie ta kwestia uległa zmianie. Uważa się, że włamaniem jest również zniszczenie niematerialnych zabezpieczeń, np. złamanie kodu zamka szyfrowego. Tak naprawdę nie jest istotne to, czy dane zabezpieczenia są naprawdę skuteczne, lecz ważne jest to, że sprawca umyślnie usuwa przeszkodę utworzoną przez właściciela, w intencji zabezpieczenia mienia.

W przeciwieństwie do zwykłej kradzieży, tutaj sprawca odpowiada za przestępstwo, bez względu na wartość skradzionego przedmiotu. W przypadku przestępstwa o mniejszej wadze, sąd może zasądzić karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Zgodnie z Art. 279 kk. [Kradzież z włamaniem]

§ 1. Kto kradnie z włamaniem, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 2. Jeżeli kradzież z włamaniem popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Źródło: www.pixabay.com

Metody działania włamywaczy

Nie znam osoby, która choć raz w życiu nie oglądnęła kultowego, świątecznego przeboju, jakim jest film „Kevin sam w domu”. Jest w nim idealnie pokazany tok myślenia i schemat pracy włamywaczy oraz zabawne i momentami niebezpieczne możliwości, z których możemy skorzystać w procesie zabezpieczania swojego domu. Złodzieje najczęściej przez jakiś czas obserwują swoją ofiarę oraz jej rodzinę, poznają ich codzienne przyzwyczajenia oraz rytm życia. Oprócz standardowych metod (wykorzystywanie lornetki, śledzenie, obserwacja z samochodu zaparkowanego koło domu), nowocześni złodzieje wykorzystują również informacje o swoich ofiarach, zawarte na social mediach. Potem obmyślają plan działania, a kiedy wszystko jest już gotowe, przechodzą do konkretów.

Metody:

  • Przestępcy zazwyczaj korzystają z nieobecności lokatorów, którzy przebywają w szkole, pracy, na jakichś imprezach okolicznościowych, delegacjach, urlopach czy wakacjach. Ważne jest to, by o swojej nieobecności w domu nie informować w internecie, jeśli chcemy dodać jakieś zdjęcia z egzotycznych wyjazdów, można zrobić to już po powrocie do domu.
  • Zdarza się, że czas przeprowadzana kradzież odbywa się w obecności domowników – w takich wypadkach złodzieje podają się za pracowników różnych branży (energetycznej, wodno – kanalizacyjnej, urzędników, służby mundurowe, czy dostawców lub akwizytorów).
  • Najczęściej jednak włamują się w nocy, kiedy wszyscy mieszkańcy śpią. Nierzadko też rozpylają w pomieszczaniach substancje usypiające, które mają na celu wydłużenie ich czasu „pracy”.

Jak zabezpieczyć mieszkanie przed włamaniem?

Aby czuć się bezpiecznie we własnym domu należy pamiętać o kilku istotnych zasadach:

Zamykanie okien i drzwi – przed snem i każdym wyjściem z domu, należy upewnić się, że okna we wszystkich pomieszczeniach są zamknięte. Czasem w pośpiechu czy w nerwach możemy zapomnieć zablokować drzwi, dlatego należy być świadomym swych poczynań.

Brak oznak nieobecności – aby nie ułatwiać roboty włamywaczom, powinniśmy nie pozostawiać oznak, że dom jest pusty. Możemy uzgodnić z zaufanymi sąsiadami, by w czasie naszej nieobecności przychodzili, wietrzyli pomieszczenia, podlewali kwiatki, opiekowali się zwierzętami, opróżniali skrzynkę na listy. Jakiś czas temu do sklepów oświetleniowych weszły specjalne symulatory obecności, które o ustawionych godzinach zapalają światło, a później je gaszą.

Ostrożne lokowanie ważnych rzeczy – kluczy nie powinno zostawiać się pod wycieraczką czy doniczką. Jeśli posiadamy większe kwoty pieniędzy oraz wartościowe przedmioty, najlepiej przechowywać je w bankach lub szczelnie ukrytych i zabezpieczonych sejfach / szafkach poza domem. Po powrocie do domu ważnych dokumentów i kluczy do samochodu nie wolno zostawiać na widoku, należy ukryć je w miejscu mało rzucającym się w oczy.

Oznakowanie cennych przedmiotów – jeśli posiadamy cenne przedmioty, np.: dzieła sztuki, telefony, laptopy, biżuteria, dekoracje i ozdoby, powinniśmy je delikatnie oznaczyć, w dyskretnym miejscu. Dobrą opcją jest również sfotografowanie domowego wyposażenia i wartościowych towarów. W razie kradzieży i próby sprzedaży, można je w łatwy sposób zidentyfikować.

Ostrożność w kontaktach z obcymi – nigdy nie należy obdarzać obcych zbyt dużą dozą zaufania. Nie powinno się nowo poznanym osobom zdradzać ważnych i tajnych informacji na temat życia i mienia swojego oraz najbliższych. Jeśli nie mamy pewności co do intencji nieznajomych, nie powinniśmy wpuszczać ich do domu, ani na klatkę schodową. Również tyczy się to wpuszczania osób bezdomnych oraz nadużywających alkoholu i narkotyków, ponieważ z automatu daje im się możliwość włamań i kradzieży, a co za tym idzie zdobycia łatwej i szybkiej kasy. Dzieci od małego należy edukować, że nie wolno spoufalać się z nieznajomymi, wpuszczać ich do domu czy przekazywać im kluczy.

Zabezpieczenia antywłamaniowe – fajną opcją jest wyposażenie posesji w monitoring, alarm, czujniki ruchu, rolety antywłamaniowe do drzwi i okien. Warto wzmocnić fizyczne blokady antywłamaniowe (np. podwójne i wzmocnione drzwi, wielokrotne zamki, skoble, domofon z monitoringiem). Jeśli mieszkamy w domu z ogrodem i posiadamy psa, możemy go pod swoją nieobecność pozostawić na posesji, tak by odstraszał nieproszonych gości.

Wykupienie ubezpieczania budynku i posesji – dobrym wyjściem jest ubezpieczenie wyposażenia swojego domu i posesji. Firmy ubezpieczeniowe chętnie pomogą dobrać odpowiednią ofertę ubezpieczeniową, dostosowaną do potrzeb oraz możliwości finansowych swoich klientów. Wypłacone pieniądze pomogą pokryć wyrządzone szkody.

Źródło: www.pixabay.com

Co robić podczas włamania?

Jeśli jesteśmy świadkiem włamania połączonego z kradzieżą, pierwszą i najważniejszą zasadą jest wezwanie odpowiednich służb ratunkowych. Zakazuje się dotykania i przemieszczania przedmiotów, znajdujących się w obszarze pomieszczenia dotkniętego włamaniem, ponieważ chęć zapoznania się z poniesionymi stratami może doprowadzić do nieumyślnego zatarcia śladów. W sytuacji, gdy włamywacze dostają się do budynku, w którym akurat przebywamy, należy niezwłocznie wezwać pomoc i czekać na jej przybycie w bezpiecznym miejscu.

Jak zgłaszać kradzież z włamaniem?

Kto może zgłaszać? 

Każda osoba posiadająca informacje o danym przestępstwie, świadek i ofiara.

Co przygotować? 

Należy przygotować dokument potwierdzający naszą tożsamość (prawo jazdy, dowód osobisty, paszport, książeczka wojskowa.) Niekiedy potrzebne będą dokumenty lekarskie, potwierdzające udzielenie nam pomocy medycznej ofierze przestępstwa (wypis, prześwietlenia, obdukcja). Przydatne również okażą się dokumenty pozwalające zidentyfikować skradziony przedmiot (zdjęcia, nagrania, numery fabryczne, znaki szczególne).

Gdzie zgłaszać się? 

Pomocy można szukać w każdej jednostce prokuratury, w godzinach ok. 8 – 16. Całodobowo działają wszystkie jednostki policji, więc nawet jeśli składamy zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa w innej jednostce, niż przypisana jest do naszego adresu zamieszkania, sprawa zostaje przekierowana natychmiastowo do obwodowej jednostki.

Kiedy zgłaszać? 

Im szybciej poinformujemy odpowiednie służby, tym większa jest szansa na schwytanie przestępcy i ukaranie go.

Co trzeba zrobić?

Po zgromadzeniu wyżej wymienionych dokumentów i dotarciu do najbliższego komisariatu, należy złożyć zeznania zgodnie z prawdą. Potem pozostaje już czekać na list potwierdzający wszczęcie lub umorzenie postępowania w zgłoszonej sprawie.

Dlaczego warto?

Najważniejszą pobudką, kierującą nas do składani zeznań jest chęć uzyskania sprawiedliwości i ukarania przestępcy. Dodatkowo możemy zwiększyć bezpieczeństwo w okolicy i ochronić przed podobnym zajściem swoich najbliższych, sąsiadów oraz znajomych. Jeszcze jedną zaletą jest fakt, że możemy odzyskać skradzione fanty lub domagać się zadośćuczynienia.

Numery ratunkowe

W sytuacji stresowej może zdarzyć się tak, że nagle zapomnimy numeru ratunkowego na policję, lecz nie stanowi to problemu. Obecnie służby ratunkowe są ze sobą bardzo mocno zintegrowane, więc jeśli zadzwonimy na któryś z poniższych numerów, dyspozytor po zapoznaniu się z sytuacją, zdecyduje, które służby mundurowe wysłać.

112 – Centrum Powiadamiania Ratunkowego
997 – Policja
998 – Straż Pożarna
999 – Pogotowie